Met of zonder afspraak.
Kom langs op ons kantoor.

BEL ONS 09 326 00 18

Een afspraak inplannen?
Bekijk onze online agenda.

AFSPRAAK BOEKEN

Een noodgeval?
Wij zijn 7 op 7 bereikbaar!

NOODGEVAL? @NOODGEVAL

Individuele Pensioentoezegging - IPT

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen

Met een individuele pensioentoezegging (IPT) zoals het Top-Hat Plus Plan van P&V, spaart u niet zelf voor uw pensioen, dat doet uw vennootschap. U kiest wel zelf de grootte van de premie en de risicograad van uw belegging. Én u bent zowel de eigenaar als rechtstreekse begunstigde van het kapitaal!

Top-Hat Plus Plan van P&V is een levensverzekering bestaande uit een combinatie van een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement (tak 21), EN/OF een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Voor tak 23 biedt P&V geen rendements- of kapitaalgarantie.

Waarom kiezen voor Top-Hat Plus Plan van P&V?

Uitgebreide spaarmogelijkheden

Bij een Top-Hat Plus Plan bepaalt u zelf hoe de bijdragen van de vennootschap geïnvesteerd worden. U kunt kiezen voor een gewaarborgd rendement (Tak21), voor een fonds (Tak23 of voor een combinatie van beide.

U kan uw Top-Hat Plus Plan gebruiken om privé in vastgoed te investeren

Tijdens de looptijd van het contract kunt u uw individuele pensioentoezegging al gebruiken om de aankoop of verbouwing van uw vastgoed te financieren. Als u bv. een voorschot neemt op het opgebouwde pensioenkapitaal, dan kan u uw IPT nu al gebruiken om een vastgoedproject te financieren.

Fiscaal interessante manier om geld uit de vennootschap te halen

Bij een Top-Hat Plus Plan is het gespaarde bedrag meteen uw privé-eigendom, zelfs als u uw vennootschap na verloop van tijd verkoopt of als het fout zou gaan door ziekte of faillissement. De premies zijn – onder bepaalde voorwaarden – aftrekbaar als beroepskost en worden bij uitkering beperkt belast. Een Top-Hat Plus Plan is voordeliger dan een verhoging van de bezoldiging.

Uw gezin financieel beschermen

Door het afsluiten van de optionele waarborgen bij arbeidsongeschiktheid en/of overlijden, kan u uzelf en uw gezin financieel beschermen

Spaar- of beleggingsdoelstelling

Om de spaarstrategie te vinden die het best bij uw situatie past, bepaalt u met de weg.wijzer van KANTOOR LAUREYS samen met u uw beleggersprofiel, uw verlangens en behoeften. Uw keuze is niet definitief. U kunt uw spaarstrategie altijd bijsturen in de loop van het contract.

Tak21

In tak21 kan u kiezen tussen een gewaarborgd rendement van 0,45% of van 0% op uw stortingen. Voor uw toekomstige stortingen kan P&V deze rentevoet wijzigen. Afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van P&V kan ook jaarlijks een winstdeelname worden toegekend. Deze winstdeelname kan in tak21 (Capiplan) of in tak23 (Capi23) geïnvesteerd worden, volgens uw keuze.

Tak23

In tak23 hebt u keuze uit een van de zes fondsen* van onze partners, Bank Degroof Petercam en Funds For Good. Gerangschikt van het meest defensief naar het meest dynamisch zijn dat:

 • P&V Stability Fund
 • P&V Balanced Low Fund
 • P&V FFG Global Flexible Fund
 • P&V Balanced Fund
 • P&V Dynamic Fund
 • P&V Europe Sustainable

*Meer info vindt u op de fondsenpagina.

Het beheersreglement is van toepassing op alle tak23-fondsen.

Combinatie Tak21 & Tak23

U kan ook kiezen voor een combinatie van tak21 & tak23. Bij een combinatie moet minimaal 20% in één tak geïnvesteerd worden.

Premie

Om het fiscaal voordeel te kunnen genieten, moet de premie, meer specifiek het deel voor pensioenopbouw, binnen de perken van de 80 %-regel vallen. Die houdt in dat het bedrag van het pensioen (wettelijk pensioen + eventueel aanvullend pensioen) bij een volledige loopbaan van 40 jaar niet meer mag bedragen dan 80 % van de laatste normale brutojaarbezoldiging. De precieze berekening van deze 80%-regel is niet eenvoudig. Uw P&V-adviseur helpt u echter graag om dit te berekenen voor u.

Looptijd

Dit pensioenplan loopt tot uw wettelijke pensioenleeftijd. Het pensioenkapitaal wordt verplicht uitgekeerd wanneer u uw (vervroegd) pensioen opneemt. Het pensioenkapitaal kan ook opgenomen worden zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt of voldoet aan de voorwaarden om met pensioen te gaan (zonder effectieve pensionering).

In vastgoed investeren?

3 manieren om je Top-Hat Plus Plan te gebruiken om in vastgoed te investeren

Voor sommigen is het pensioen nog een ver-van-mijn-bed-show. U kunt een Top-Hat Plus Plan echter ook gebruiken om in vastgoed te investeren. Zo geniet u sneller van uw pensioenspaarpot. Het doel van het vastgoed speelt geen enkele rol, het kan gaan om de gezinswoning, een buitenverblijf, een opbrengstpand, landbouwgrond, … Het moet wel gaan om een eigendom van de zaakvoerder en niet van de vennootschap.

Er zijn 3 manieren om je Top-Hat Plus Plan te gebruiken om in vastgoed te investeren:

 • Via een voorschot
 • Via een tweedepijlerkrediet
 • Via inpandgeving

Voorbeeld. Jan is 45 jaar. Na een carrière als loontrekkende heeft hij 10 jaar geleden zijn vennootschap opgericht. Rekening houdend met alle voordelen bedraagt zijn bezoldiging 45.000 € per jaar. Hij heeft nog geen aanvullend pensioenplan.

Op basis van de 80%-regel mag de vennootschap vandaag reeds 125.000 € storten in een IPT. Jan mag hiervan 70% als voorschot opnemen om in vastgoed te investeren. Hij kan met andere woorden morgen reeds beschikken over 87.000 €.

Indien er nog onvoldoende middelen in de vennootschap zijn, mag Jan er ook voor opteren om vanaf nu jaarlijks 12.000 € in zijn Top-Hat Plus Plan te investeren. Het verwacht eindkapitaal is 280.0000 € waarvan hij 80% vandaag reeds mag opvragen. Hij zou dus – indien het kredietdossier wordt goedgekeurd - 224.000 € kunnen lenen. Zijn vennootschap zorgt ervoor dat het kapitaal op pensioen kan terugbetaald worden, Jan moet enkel intresten betalen op het ontleend bedrag.

Fiscaliteit

Premietaks

 • Pensioenopbouw en overlijdensverzekering: 4,40 %
 • Arbeidsongeschiktheid: 9,25 %

Fiscaal voordeel op de premies

 • De bijdragen van de onderneming worden vrijgesteld als een voordeel van alle aard voor de betrokken, regelmatig en minstens maandelijks bezoldigde zelfstandige bedrijfsleider.
 • De bijdragen van de onderneming zijn aftrekbaar als beroepskost voor de onderneming indien de 80%-regel gerespecteerd wordt en de bedrijfsleider regelmatig en minstens maandelijks bezoldigd wordt.

Taxatie uitkering

 • RIZIV-bijdrage van 3,55 % en solidariteitsbijdrage tussen 0% en 2% op de uitkering (bij overlijden enkel indien de uitkering gebeurt ten voordele van zijn (haar) echtgeno(o)t(e)
 • Na afhouding van de RIZIV- en solidariteitsbijdrage, wordt enkel op het pensioenkapitaal een afzonderlijke belastingvoet toegepast. De eventuele winstdeelname is vrijgesteld van eindbelasting.
  • De afzonderlijke belastingvoet bedraagt:
   • 20 % als het pensioenkapitaal op 60 jaar wordt uitgekeerd (16,5 % bij wettelijke pensionering),
   • 18 % als het pensioenkapitaal op 61 jaar wordt uitgekeerd (16,5 % bij wettelijke pensionering),
   • 16,5 % als het pensioenkapitaal op 62, 63, 64 jaar of bij wettelijke pensionering wordt uitgekeerd,
   • 10 % bij uitkering van het pensioenkapitaal vanaf de wettelijke pensioenleeftijd OF vanaf de leeftijd waarop een volledige loopbaan bereikt is volgens de geldende pensioenwetgeving EN als de aangeslotene effectief actief gebleven is tot die leeftijd. (zo niet 16,5%)
  • Bij overlijden
   • 16,5%
   • 10 % bij uitkering van het kapitaal vanaf de wettelijke pensioenleeftijd
    • OF vanaf de leeftijd waarop een volledige loopbaan bereikt is volgens de geldende pensioenwetgeving
    • EN als u professioneel effectief actief gebleven bent tot die leeftijd
   • Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan onderworpen zijn aan erfbelasting

Meer informatie over de taksen en fiscaliteit vind je in de infofiche tweede pijler

Meer informatie over dit product vindt u ook op de website van P&V Verzekeringen

Ik wens een vrijblijvende afspraak, meer info, een contract af te sluiten...

Contacteer onze weg.wijzer én specialist IPT/VAPZ:
Davy Laureys
davy@kantoorlaureys.be (antwoord <24u)
Tel: 09/326.00.18
Online agenda: klik hierBij KANTOOR LAUREYS
zijn we:


dichtbij

Met onze 3 kantoren te Lokeren, Destelbergen, Sint-Niklaas en 1 bijkantoor te Moerbeke-Waas, zijn we heel lokaal aanwezig bij onze klanten

weg.wijzers

15 weg.wijzers, 15 experten, élk met hun specialisatie waardoor we u een professioneel advies kunnen geven, op maat van uw persoonlijke situatie. Wij maken u weg.wijs in Verzekeringen & Financieel Advies

persoonlijk

U heeft een vaste contactpersoon, kortom persoonlijk advies staat bij ons voorop

transparant

De klant kijkt mee op onze schermen, heel transparant en zonder geheimen. Op die manier kan u zien dat wij u de beste voorwaarden geven


P&V Verzekeringen DKV Vivium Arces Hypo.Wijzer IMA Assistance DELA Boat2RentGent Partena Amonis Eloya
© 2021 KANTOOR LAUREYS - BTW BE 0871.596.369 - privacy policy - cookiebeleid - sitemap
Om uw surfervaring te verbeteren maakt KANTOOR LAUREYS gebruik van cookies. Meer informatie   OK